V Německu byla u mrtvých tuleňů detekována ptačí chřipka