Vincent Castiglia: Mladý malíř při práci používá lidskou krev, tu mu posílají i jeho obdivovatelé

Přidat na Seznam.cz

Pokud se snažíte do obrazu přenést své myšlenky, emoce a city, je krev právě tím pigmentem, který dodá celému obrazu hluboký smysl. Alespoň tak to vidí Vincent Castiglia, mladý malíř a tatér, který už vytvořil řadu obrazů, ve kterých doslova zanechal kousek sebe samého.

Způsob sebevyjádření

Kdybych nedělal umění, myslím, že bych byl mrtvý nebo ve vězení,“ řekl Vincent Castiglia, malíř využívající lidskou krev, pro magazín Hardcore Humanism. Co tím myslel? Mnoho lidí, kteří zažívají intenzivní pocity, jako je prázdnota nebo osamělost, se řeže nebo se věnuje jiným formám sebepoškozování. Castiglia vysvětlil, že jeho práce vznikla jako způsob zvládání a vyjadřování jeho vlastní emocionální bolesti. O tom vypovídá nejen pigment, který používá, ale i náměty, které maluje.

Castiglia už „prolil“ spousty krve

S tímto projektem začal Castiglia v roce 2000, krátce předtím, než se začal věnovat tetování. Krev obvykle získává sám od sebe, kdy si obvykle odebere15 až 18 zkumavek najednou, mnohdy ale „vypotřebuje“ mnohem více. Snad i proto mu krev posílají i jeho obdivovatelé, takovou krev pak malíř míchá se svou vlastní. Díky krvavému pigmentu pak vznikají velkoplošná díla, která odrážejí lidskou bolest, píše magzín Scene360.

Jeho působivá kolekce sépiově tónovaných portrétů z „tekutého masa“ zobrazuje lidské prožitky smrti, utrpení, posvátnosti a naděje. Postavy s částečně zkostnatělými nebo zchátralými těly pózují v okamžicích agónie a vytržení. „Zpracovávám zkušenosti do vizuálních alegorií, které jsou, jak věřím, do jisté míry univerzální pro všechny lidi,“ řekl Castiglia.

Prolomení hranice mezi uměním a umělcem

Když jsem zpočátku začal experimentovat s krví, sdělovala mi prvotní pravdu, o které jsem věděl, že ji nemohu dosáhnout, reprodukovat ani se jí přiblížit jiným způsobem, protože je součástí mého těla. Krev je technicky vzato považována za tkáň, takže rozpouštěla bariéru mezi uměním a umělcem a stávala se uměleckým dílem,“ řekl Castiglia pro magazín Metal Sucks. Poté dodal: „Některé myšlenkové směry považují krev za prostředek životní síly nebo toho, co by lidé nazvali duchem. Tohle jsem cítil od prvního dne. A řekl jsem si: „Mám své médium!

zdroj: Hardcore Humanism, Metal Sucks, Scene360