Vincent Castiglia: Mladý malíř při práci používá lidskou krev, tu mu posílají i jeho obdivovatelé