Aktivní Mauna Loa. Co vlastně víme o vulkánech?

Přidat na Seznam.cz

Fakta o Mauna Loa

Největší aktivní sopka na světě Mauna Loa je jednou z pěti sopek, které tvoří ostrov Havaj. Sopka, dosahuje nadmořské výšky 4169 metrů. Pokud by byla brána v úvahu její celková výška, od oceánského dna až po vrcholek, tak by tato sopka stoupala do výšky lehce přes 10 km. V celkové výšce (od dna oceánu až po vrcholek sopky) je tedy vyšší než Mount Everest. Pokud by se nacházela na souši, jednalo by se o nejvyšší horu světa. Začala vybuchovat pozdě v neděli 27.11 a přiměla úředníky, aby varovali obyvatele před nejhorším scénářem a možnou evakuací, jak uvádí web TheTravel.

Sopky jako geologičtí architekti Země

Sopky jsou geologickými architekty Země. Vytvořily více než 80 procent povrchu naší planety a položily základ, který se spolupodílel na vzniku a rozvoji života. Jejich výbušná síla vytváří hory i krátery. Lávové řeky se rozlévaly do bezútěšné krajiny. Ale jak čas plyne, živly způsobují rozklad těchto vulkanických hornin. Uvolňují se z nich živiny a vytvářejí velmi úrodnou půdu, která umožnila starodávným civilizacím vzkvétat, díky pozitivnímu vlivu vulkanické půdy na zemědělství. Sopky se nacházejí na všech kontinentech. Asi 1500 sopek z celého světa je stále považováno za aktivní a mnohé jsou potenciálně nebezpečné.

V čem jsou sopky nebezpečné?

Sopečné erupce představují mnohá nebezpečí, nejen lávové proudy. Během aktivních erupcí je důležité dbát rad místních úřadů a v případě potřeby evakuovat celé regiony. Jedním zvláštním nebezpečím jsou pyroklastické proudy, laviny horkých kamenů, popela a toxického plynu, které se řítí ze svahů rychlostí až 600 km za hodinu. Taková událost byla zodpovědná za vyhlazení obyvatel Pompejí a Herculanea po výbuchu Vesuvu v roce 79 n. l. Podobně velmi ničivé mohou být vulkanické bahenní proudy zvané lahary. Tyto rychle proudící masy velmi horkého bahna a trosek se mohou řítit po úpatích sopky a pohřbít vesnice i celá města, jak uvádějí odborníci z redakce Stanford.

Dokážeme předpovědět sopečné erupce?

Sopky dávají určité varování před blížící se erupcí, takže je pro vědce životně důležité pečlivě sledovat jakékoli tyto náznaky v blízkosti velkých lidských sídel. Mezi varovné signály patří malá zemětřesení, nebo drobná vyboulení boků sopky a zvýšené emise plynů z jejích průduchů. Žádný z těchto příznaků nutně neznamená, že hrozí erupce, ale mohou vědcům pomoci správně vyhodnotit nebezpečný stav sopky, když se pod ní tvoří magma. Pak často následuje výbuch.


Zdroje: Redakce, Stanford, Thetravel, Encyclopedia Britannica