Španělsko patří mezi země s nejvyšším počtem lidí bez práce i vzdělání. Ze zemí EU mají vyšší procenta Česká republika, Itálie a Rumunsko

Přidat na Seznam.cz

Španělsko – Ve Španělsku 17 % obyvatel nestuduje ani nepracuje. To je více než průměr, který činí 15 %. Španělsko už léta trpí přetrvávajícím nešvarem: zůstává jednou z evropských zemí s nejvyšším podílem mladých lidí ve věku 18 až 24 let, kteří nestudují ani nepracují.

Podle nejnovější zprávy Education at a Glance 2023 je se 17 % nad průměrem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), který činí 15 %.

Ze zemí EU mají vyšší podíl Česká republika, Itálie a Rumunsko (31 %, 24 % a 22 %), zatímco Řecko má podobný podíl jako Španělsko. Na opačném konci žebříčku jsou Švédsko, Norsko a Německo, kde je podíl neaktivních osob nižší než 10 %, uvádí Euro News.

Příliš mnoho mladých lidí odchází ze školy. Španělsko má po Rumunsku druhý nejvyšší počet osob, které předčasně ukončují školní docházku, v Evropské unii. Kromě toho má země příliš mnoho mladých lidí bez práce, je absolutním lídrem v nezaměstnanosti mladých lidí.

Zatímco některé země mají povinnou školní docházku až do 18 let, ve Španělsku je to 16 let.

Ve většině zemí je mnohem více neaktivních než nezaměstnaných, kteří aktivně hledají práci. Ve Španělsku je však opak pravdou. Je zde více mladých lidí, kteří hledají práci a nemohou ji najít.

Je zde problém nesouladu, jsou zde mladí lidé, kteří chtějí pracovat, ale nemají odpovídající vzdělání, aby mohli využít nabídky práce. Zatímco Španělsko se stále snaží v žebříčku klesat, ostatní země EU se svými čísly chlubí již několik let, uvádí web Fee.

Problémem jihoevropských zemí je nestabilní trh práce a někdy příliš brzké opouštění vzdělávání, ale tajemstvím ostatních zemí je právě to, že se věnují rozvoji žáků ve třídě.

Severské země mají dlouhou tradici systému vzdělávání druhé šance. Jedním z důvodů je, že sociální stát budovali sociální demokraté a možnost dělnické třídy získat vzdělání byla důležitým cílem.

Dalším důvodem je skutečnost, že ve Švédsku existuje legislativa, která ukládá obcím povinnost sledovat mladé lidi, kteří předčasně ukončili školní docházku, a speciální programy vyššího sekundárního vzdělávání nebo odborné vysoké školy pro studenty, kteří nemají dostatečně dobré známky pro tradičnější univerzitní programy.

Dalším příkladem země, která věnuje vzdělávání zvláštní pozornost, je Francie.

zdroj: Fee, Euro News