Přímo při výrobě metamfetaminu byli v bytě na Ostravsku zadrženi „vařiči“

Přidat na Seznam.cz

Ostrava – Ostravští kriminalisté z 11. oddělení obecné kriminality Ostrava opět potvrdili svou činností kvalitu týmu. TOXI tým nepřetržitě a s plným nasazením pracuje na tom, aby odhalil, zadržel, obvinil a pomohl dostat před soud co nejvíce drogových výrobců či dealerů a tím citelně zasál do drogové distributorské sítě, uvedla Policie České republiky.

Na základě operativního rozpracování a získaných poznatků v průběhu dubna letošního roku kriminalisté zabránili další nelegální výrobě drog, kdy se jim podařilo rozkrýt doslova organizovanou skupinu pachatelů, kteří na území města Ostravy nejméně od srpna roku 2023 vyráběli a distribuovali pervitin. Po předchozím souhlasu státního zástupce s kolegy ze speciální pořádkové jednotky a zásahové jednotky Moravskoslezského kraje vstoupili do bytu v Ostravě, kde přímo při nelegální výrobě drog zadrželi čtyři osoby. V následujících minutách na jiném místě kriminalisté zadrželi dalších deset osob, z nichž šest daným způsobem participovaly na této trestné činnosti. Následovalo 14 prohlídek a to jak domovních, tak nebytových prostor, při kterých policisté zajistili laboratorní techniku, jako jsou skla, baňky, ale také chemikálie či farmaceutické přípravky. Mimo jiné byl zajištěn metamfetamin v množství nejméně 750 g a dále léky, ze kterých by bylo možno vyrobit 1,8 kg metamfetaminu a červený fosfor pro výrobu 3,2 kg metamfetaminu. Rovněž se obviněným podařilo zajistit v součinnosti se stáním zástupcem majetek v celkové hodnotě přes 10,5 miliónů korun.

Při samotném odhalování této trestné činnosti se ukázalo, že nejstarší z obviněných mužů (50 let), měl být organizátorem celé desetičlenné skupiny. Jednak měl vše financovat a fakticky zajišťovat samotný proces výroby, ale také měl následné vyrobené drogy distribuovat. Zajišťování všeho potřebného počínalo například v nákupu léků, chemikálií, které měl koordinovat s dalšími komplici. Každý z obviněných mužů měl mít svou roli a plnili zadané úkoly, samozřejmě vše měli mít finančně ohodnoceno. Ukázalo se, že některé léky měli jezdit nakupovat do sousedního státu. Vyrobený pervitin měli prodávat za 1000 korun za gram.

Komisař 11. oddělení obecné kriminality Ostrava obvinil 10 osob ve věku od 24 do 50 let ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V případě odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody až na 10 let. Vzhledem k širokému rozsahu této závažné trestné činnosti si případ do své gesce převezmou krajští kriminalisté. Není vyloučeno, že dojde k překvalifikování tohoto závažného zločinu, kdy trestní sazba může být i vyšší. Trestní stíhání je u šesti osob vedeno vazebně, jedna osoba je ve výkonu trestu za předchozí jinou trestnou činnost.

Na celé realizaci se spolupodílelo více složek policie, mimo jiné také krajští kriminalisté a Národní protidrogová centrála.

zdroj: Policie České republiky