Dopad inflace: Češi jsou nuceni šidit se na jídle. Jedí také méně zdravě