Trump označil obžalobu proti své osobě za urážku pro Spojené státy