Zachraňme svět, shoďme na Evropu jadernou bombu. To je rada kremelského politologa