Vyprahlá Saudská Arábie mohla ve starověku přetékat bohatstvím