Provinil se trestným činem „nepřátelství vůči Alláhovi.“ Dnes byl popraven