Byl ohlášen rekordní počet pokusů o nelegální překročení vnějších hranic EU