Vzrostou poplatky za televizi a rozhlas. Budete muset platit, pokud máte chytrý telefon, který umožňuje přijímat signál