Indie vyslala svou první sondu na pozorování Slunce. Cíle dosáhne za čtyři měsíce