Krásné gesto bývalé manželky. Darovala ledvinu sokyni v lásce