Papež Lev X. dopustil prodej odpustků a ve volném čase choval slona. Ten zemřel po požití projímadla se zlatem

Přidat na Seznam.cz

I když mají být papežové s dalšími duchovními vzorem skromnosti a odříkání, papež Lev X., který byl zvolen v roce 1513, měl za mazlíčka vzácného slona. Slon sice krátce po příjezdu do Itálie zemřel, to však Lvu nebránilo v tom, aby o něm nechal psát epické básně. Tato historická osobnost však byla kontroverzní i z důvodu podivných choutek a někdy i nepochopitelné krutosti.

Pravděpodobně nejmladší pontifik za posledních tisíc let

Lev X., vlastním jménem Giovanni di Lorenzo de‘ Medici, byl 217. papežem, který pocházel z významného rodu Medicejských. Byl pravděpodobně nejmladším pontifikem za posledních tisíc let, posledním neknězem, který byl zvolen papežem – a zůstává jediným papežem, který choval domácího slona. Giovanniho vláda jako Lva X. (1513-21) znamenala vrchol rozkvětu renesance v Římě. Zároveň se však zrodila reformace, největší rozkol v křesťanství od schizmatu mezi Východem a Západem v roce 1054.

Giovanni se narodil 11. prosince 1475 a stejně jako mnoho dalších synů elity byl předurčen k církevní kariéře. A v renesanční Itálii se klerici stávali mladými: do Říma odešel v pouhých 13 letech. Přesto byla Giovanniho první desetiletí u papežského dvora klidná. Jeho rodina ztratila moc ve Florencii na začátku italských válek v roce 1494, což snížilo jeho vliv. Teprve v roce 1512, kdy byl obnoven medicejský režim, stoupla jeho hvězda.

Miloval umění, ale uměl být i krutý

Jako papež byl Lev X. záhadnou postavou. Navenek vynikal velkorysostí a vlídnou přátelskostí, miloval hudbu a vynikl svou rolí při budování papežského pěveckého sboru. Lev však dokázal být také ješitný, rozmarný a krutý. V roce 1517 odsoudil 26letého kardinála Alfonsa Petrucciho k smrti na základě falešných obvinění.

Lev také náruživě četl a dokázal si ze sebe udělat legraci. Když se mu satirik Pietro Aretino nemilosrdně vysmíval, a to jak pro jeho přílišnou lásku k přepychu, tak pro jeho nevhodné sexuální choutky, Lev ho překvapivě odměnil. Leo měl podle všeho zvláštní zájem o šestnáctiletého chlapce Marcantonia Flaminia, kterého se snažil zahrnout dárky, a to i když si to jeho otec nechtěl nechat líbit.

Jeho vzestup v církevních kruzích, který byl během několika dní před jeho korunovací uspěchaný, zůstává jedním z nejrychlejších v dějinách a svědčí o velmi odlišných mravech tehdejší doby.

Choval milovaného slona

Kromě toho, že byl Lev X. prvním papežem, který zabil kardinála, proslul také svým domácím mazlíčkem – slonem Hannem. Hanno, dar portugalského krále Manuela I., žil od roku 1514 ve výběhu na nádvoří Belvederu ve Vatikánu. Hanno zemřel ve věku sedmi let poté, co mu bylo podáno projímadlo smíchané se zlatem. Leo byl z jeho skonu velmi rozrušený. Pohřbil Hanna ve Vatikánu a osobně složil epitaf na jeho hrob.

Dopustil prodej odpustků

Hanno se nedožil toho, co dnes historici považují za nejvýznamnější událost Lvovy papežské vlády: dne, kdy v říjnu 1517 neznámý německý mnich Martin Luther připevnil na dveře kostela ve Wittenbergu svých devadesát pět tezí.

Lev byl brzo terčem Lutherovy kritiky. Byl to právě on, kdo povolil prodej takzvaných „odpustků“, proti nimž se Luther zaměřil. O těchto finančních nástrojích se tvrdilo, že těm, kdo si je koupí, umožňují odpustit si pobyt v očistci, aby odčinili své hříchy.

Lutherovi se toto tvrzení zdálo teologicky podezřelé a morálně nemravné. Lev reagoval na Luthera zpočátku opatrně a vybízel k diskusi. Přesto ztratil trpělivost a 3. ledna 1521 Luthera exkomunikoval.

Zdroj: The Conversation