Zajišťoval mimoškolní volnočasové aktivity pro děti. Nezletilí chlapci se stali oběťmi znásilnění

Přidat na Seznam.cz

Moravskoslezský kraj – Kriminalisté trestně stíhají pro znásilnění a ohrožování výchovy dítěte muže ve věku kolem 40 let z Ostravy, který roky působil v jistém ostravském oddíle nabízející a zajišťující po dlouhá léta mimoškolní volnočasové aktivity pro děti, uvedla Policie České republiky.

Zprvu byl oddíl pro chlapce, postupem času i pro dívky. Muž se měl v rámci organizování aktivit a akcí tohoto oddílu dopouštět na jim vytipovaných nezletilých chlapcích ve věku od 10 do 15 let jednání, značně zasahující do jejich sexuální integrity. Sexuální útoky na tyto zvlášť zranitelné oběti měly různé podoby a měly se stávat při oddílem realizovaných akcích na několika místech našeho kraje, ale i v zahraničí, pravděpodobně již od roku 2000 do současnosti.

Z dosud zjištěných skutečností se některé skutky, včetně těch, pro které je muž aktuálně trestně stíhán, měly odehrávat i mimo společné akce oddílu, avšak chlapci byli členy a prvotní navázání kontaktu s obviněným bylo přes oddíl. Jednání obviněného lze specifikovat jako latentní, velmi sofistikované, připravované a jasně cílené.

Muž se s oběťmi znal, svou úlohu mohl hrát předpokládaný nízký potenciál obrany na straně chlapců a důvěra v dospělého jakožto vzoru, který jim měl navíc dávat různé dárky (i vyšší hodnoty). Kdysi nezletilí chlapci, kteří v době spáchání skutků neuměli mnohdy rozpoznat, že jsou obětí závažné mravnostní trestné činnosti, jsou v současné době na prahu dospělosti nebo již dospělými muži.

Kriminalisté nemohou vyloučit, že uvedeného jednání se obviněný muž nedopouštěl i na nezletilých, kteří nemají spojitost s oddílem, nebo že se obdobného jednání mohly dopouštět v oddíle i jiné osoby.

Kriminalisté vyšetřovali obdobnou trestnou činnost v tomto oddíle již v roce 2017 a pro zvlášť závažný zločin mravnostního charakteru byl pravomocně odsouzený jeden muž..

zdroj: Policie České republiky