V nelegálních hernách zajistili celníci zařízení v hodnotě 3 200 000 Kč

Přidat na Seznam.cz

Liberec – Od začátku roku jsou příslušníci dohledu nad subjekty z Libereckého kraje trnem v oku pro provozovatele nelegálního hazardu. Celníci navštívili na Liberecku opakovaně čtyři nelegální herny, kde zabavili 71 technických herních zařízení v hodnotě 3 200 000 Kč a finanční hotovost v celkové výši 119 761 Kč, uvedla Celní správa České republiky.

Nelegální herny jsou podniky, které nemají příslušné povolení od Ministerstva financí a nedodržují stanovené podmínky zákona o hazardních hrách. Provozovatelé těchto nelegálních heren jsou stále rafinovanější a díky tomu je práce celníků čím dál složitější. Nelegální herny jsou většinou zabezpečeny tak, aby se do nich nedostali nevyžádaní hosté, vstup do nich je pouze na zvonek a jsou střeženy kamerami. Často jsou do nich vpouštěny pouze prověřené osoby.

Celníci veškeré věci nalezené v místě kontroly, které souvisí s touto činností, zadrží a umístí je do skladu celní správy. Dále se případy řeší v rámci správního řízení, kdy pracovníci celní správy pod odborným dozorem technické herní zařízení otevřou, vyjmou finanční hotovost a po vydání pravomocného rozhodnutí je následně zlikvidují. Provozovatelům ve správním řízení hrozí pokuta až do výše 50 milionů korun a v případě prokázání provozování nelegálního hazardu jim v trestním řízení hrozí odnětí svobody na jeden rok až šest let.

Nelegální herny navštěvují nejčastěji lidé, kteří jsou zaevidováni v registru vyloučených osob, tedy osoby, které pobírají dávky v hmotné nouzi, ti, vůči kterým je zjištěn úpadek, kterým byl uložen zákaz her a sázek podle zákona upravujícího trestní řízení nebo kteří se léčí ze závislosti na hazardních hrách. Často se jedná i o nezletilé, tedy osoby mladší 18-ti let.

Jednou z mnoha kompetencí Celní správy ČR je dozorování na dodržování zákona o hazardních hrách, a to jak v legálních provozovnách, tak i boj s těmi nelegálními.

Boj s nelegálními hernami v Libereckém kraji neustává. Tyto kontroly se konají opakovaně a budou i nadále.

zdroj: Celní správa České republiky