Prodej slonoviny může přijít seniora draho. Artefakty pochází z druhů přímo ohrožených vyhubením

Přidat na Seznam.cz

Litovel – Olomoučtí kriminalisté obvinili 80letého muže z Litovle ze spáchání přečinu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, uvedla Policie České republiky.

V polovině února měl nabízet k prodeji soubor tří kusů vyřezávaných artefaktů ze slonoviny za téměř 300 000 korun. Konkrétně se jednalo o padesáti centimetrovou pažní kost z přední končetiny slona a dva sloní kly, každý o délce přibližně šedesáti centimetrů. Podle zjištění kriminalistů měl senior slonovinu neoprávněně přechovávat zhruba od konce 80. let 20. století.

Ze znaleckého posudku soudní znalkyně z oboru ochrany přírody vyplývá, že artefakty pocházejí ze tří různých slonů, kteří jsou zařazeni do kategorie druhů přímo ohrožených vyhubením, chráněných mezinárodní úmluvou CITES.

Držení takovýchto exemplářů je možné pouze v případě jejich jasně prokázaného původu. Všeobecně vzato je obchodování se slonovinou v rámci Evropské unie zakázáno.

Odklon od zákazu může nastat pouze v případě udělení výjimky vydané příslušným krajským úřadem. Senior během svého počínání však nesplnil ani jednu z těchto podmínek.

Trestní stíhání obviněného probíhá na svobodě. V případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

zdroj: Policie České republiky