Navzdory snahám západu si muži a ženy nejsou rovni. Muž je vládce, žena musí přijmout jeho svět, říká ministr školství Tálibánu

Přidat na Seznam.cz

Afghánistán – Úřadující ministr pro vysoké školství Tálibánu Neda Mohammad Nadim měl na Baglánské univerzitě projev. Nadim prohlásil, že probíhají snahy o likvidaci stávajícího systému, údajně kvůli obavám souvisejícím s problematikou žen. Ministr uvedl, že podle práva šaría a Alláhových nařízení nejsou muži a ženy považováni za sobě rovné, uvádí deník Hindustant Times.

Tvrdil, že navzdory snahám západních zemí o prosazování rovnosti žen a mužů jsou si muži a ženy v očích Alláha v zásadě nerovní. Podle tohoto přesvědčení mají muži dominantní postavení a disponují autoritou, kterou je třeba bezpodmínečně poslouchat, zatímco od žen se očekává, že tuto podřízenost přijmou.

„Všemohoucí Alláh rozlišuje mezi muži a ženami. Muž je vládce, má autoritu, musí být poslouchán a žena musí přijmout jeho svět. Žena není rovna muži, oni (západní národy) ji však postavili nad muže,“ prohlásil Nadim.

Nadim, bývalý guvernér a vojenský velitel, se slavnostně zavázal, že vymýtí moderní vzdělávání, které se v Afghánistánu prosadilo po invazi vedené Spojenými státy v roce 2001, jež vedla k pádu původního režimu Tálibanu.

Vyjádřil také rozhodný nesouhlas se vzděláváním dívek a žen, které považuje za neslučitelné s islámskými zásadami a afghánskými kulturními hodnotami. Skupina již zakázala dívkám navštěvovat střední školy a prosadila segregaci podle pohlaví, uvádí deník Wion.

zdroj: Wion, Hindustant Times