Evropský komisař vyloučil možnost urychleného vstupu Ukrajiny do EU