Nedostatek zásob je již skutečným problémem. Prázdné regály obchodníci zakrývají plakáty