Boháč zabil pro potěšení krásného lva. Zvíře umíralo v agónii 24 hodin