Ženu slisoval popelářský vůz. Pracovníci slyšeli, jak úpí bolestí