Ukrajina neplní vlastní plány na splnění kritérií pro přijetí do EU