Počátky pohřbívání. Všechny kultury nepohřbívají nebožtíky do země