Neuspěl jsi, slyšel student u zkoušky. Profesorky následně pobodal