Samovznícení člověka, děsivý dosud nevysvětlený jev