Dvanáctiletou dívku přepadli v parku. Trojice mužů nevinnou školačku napadla holemi