Průměrná délka života 42 let. To je ruský Dzeržinsk, chemicky nejzamořenější místo na světě

Přidat na Seznam.cz

Až do konce studené války patřil Dzeržinsk mezi hlavní ruské výrobní závody chemických zbraní. Dnes je toto město stále významným centrem ruské chemické výroby. Byla tam také velká továrna na olovnatý benzín, která vyráběla TEL, silný toxin. Malá pozornost však byla věnována dopadům celé této výroby na životní prostředí a zdraví lidí.

Sovětský svaz na životní prostředí nehleděl, důležitá byla chemická výroba

Podle údajů Dzeržinské agentury pro životní prostředí zde bylo v letech 1930 až 1998 neodborně a ledabyle zlikvidováno téměř 300 000 tun nebezpečného chemického odpadu. Z tohoto odpadu byly do půdy a do podzemních vod uvolněny stovky tun silně toxických látek. V některých místech chemikálie proměnily povrchovou stojatou vodu v silně jedovatý bílý kal, obsahující dioxiny a fenol – průmyslové chemikálie, které při požití vedou k akutní otravě a bolestivé smrti. Koncentrace těchto látek jsou zde na nejvíc zamořených místech až 17 milionkrát vyšší než povoluje bezpečný limit. Guinessova kniha rekordů označila Dzeržinsk za nejvíce chemicky znečištěné město na světě, jak informuje web Pure Earth.

Hlavní zdroj nebezpečí je pod zemí, ale dere se na povrch

Protože řada chemických průmyslových podniků ve městě již není v provozu, stoupla úroveň tamních podzemních vod. Toto zvýšení hladiny hrozí uvolněním masivního množství arsenu, rtuti, olova a dioxinů do povodí řeky Oka, která je zdrojem pitné vody pro nedaleké město Nižnij Novgorod. Zásoby pitné vody ve městě Nižnij Novgorod a přilehlých vesnicích, jako je Gavrilovka a Pyra, jsou silně znečištěny. Jak je možno zjistit z Britannica.

V zamořené oblasti žijí stovky tisíc lidí, průměrná délka života je děsivě nízká

Čtvrtina z 300 tis. obyvatel Dzeržinska je stále zaměstnána v továrnách, které vyrábějí toxické chemikálie. Podle výsledku kontrolních testů z roku 2003 jsou nejzranitelnější právě mladí. Na místním hřbitově je šokující počet hrobů lidí mladších 40 let. V roce 2003 přesáhla úmrtnost obyvatel města počet nově narozených o 260 %. Roční úmrtnost města, 19 na 1 000 osob, je značně vyšší než ruský národní průměr 13 na 1 000 osob. Průměrná délka života se uvádí 42 let u mužů a 47 let u žen. Což je děsivé, nicméně oficiální statistiky potvrzuji tuto tragickou bilanci.

Zdroj: Redakce, Pure Earth, Britannica