Válka Ruska s Ukrajinou urychluje globální klimatickou krizi

Přidat na Seznam.cz

Válka na Ukrajině způsobila v prvních dvou letech emise skleníkových plynů odpovídající přibližně 175 milionům tun oxidu uhličitého. Skupina klimatických expertů odhaduje, že dodatečné oteplování z těchto emisí povede k extrémnímu počasí po celém světě s dopady v hodnotě 32 miliard dolarů (720 miliard korun). Ukrajina plánuje zahrnout tyto klimatické škody do svého požadavku na odškodnění vůči Rusku, píše portál New Scientist.

Ruslan Strilets, ukrajinský ministr životního prostředí uvedl, že budou tyto náklady související se změnou klimatu základem případu reparací, na kterém Ukrajina pracuje proti Rusku.

Rekonstrukce zničené infrastruktury je podle zjištění největším zdrojem emisí a tvoří téměř třetinu ze 175 megatun oxidu uhličitého. Další třetina pochází přímo z válčení, zejména ze spotřeby paliva. Přibližně 14 % je způsobeno přesměrováním letecké dopravy kvůli vyhýbání se Rusku a Ukrajině. Zhruba 13 % pak plyne z nárůstu požárů v krajině, informuje deník The Guardian.

Existují velké nejistoty v těchto číslech, protože často nejsou k dispozici oficiální data. Složité je také určit, jak daleko zajít při započítávání vedlejších dopadů konfliktu. Odhadnout budoucí škody z těchto emisí v peněžní hodnotě je rovněž náročné.

Pokud by kompenzace 32 miliard dolarů (720 miliard korun) byla vyplacena, část by měla být využita na Ukrajině pro obnovu lesů k zachycení uhlíku. Další část by měla směřovat do zemí nejvíce zasažených globálním oteplováním, například prostřednictvím Zeleného klimatického fondu.

Zdroj: New Scientist, The Guardian