Rada EU rozhodla – obcházení sankcí proti Rusku je trestný čin a pachatelé budou tvrdě trestáni na základě jednotné legislativy

Přidat na Seznam.cz

Rada EU schválila rozhodnutí klasifikovat obcházení sankcí proti Rusku jako trestný čin, trestaný na základě společné legislativy. Jedná se o první krok k umožnění budoucí konfiskace majetku jednotlivců a právnických osob odsouzených pravomocným rozsudkem za obcházení protiruských sankcí.

Mezi členskými zeměmi EU byly dosud velké rozpory v postihování tohoto trestného činu

Členské státy definovaly porušení sankcí velmi odlišně a stanovily různé postihy. To může mít za následek různý stupeň vymahatelnosti sankcí v jednotlivých zemích a riziko obcházení, což může způsobit, že sankcionované osoby budou mít i nadále přístup ke svému majetku a mohou podporovat ruský režim, jeho zbrojní průmysl a tamní armádu. Přidání porušení sankcí na seznam jednotně trestaných trestných činů v rámci celé EU je prvním ze dvou kroků k zajištění jednotné vymahatelnosti sankcí v rámci celé Evropské unie a společného odrazování od pokusů o jejich obcházení nebo porušování. Jak bylo uvedeno v komuniké vydané Radou EU.

Zatím nejzávažnější evropský případ obcházení sankcí byl zjištěn v Holandsku

S podporou Evropského centra pro finanční a hospodářskou kriminalitu Europolu zatkla koncem záři nizozemská služba pro fiskální informace a vyšetřování (FIOD) 55letou osobu, která obcházela sankce EU vůči Rusku. Ve svých důsledcích se na území celé EU dosud jedná o nejzávažnější porušení protiruských sankcí. Tato osoba pobývající na východě Nizozemska zásobovala Rusko zbožím, které bylo použito pro vojenské účely. Vyšetřování odhalilo, jak podezřelý mimo jiné dodával mikročipy firmám v Rusku. Tyto mikročipy se používají pro výrobu velmi ničivých a přesných zbraní. Ruský zbrojní průmysl se stále potýká s vážným nedostatkem takovýchto mikročipů. Podezřelý úmyslně předstíral, že toto zboží má jiné místo určení než Rusko, aby obešel obchodní sankce uvalené ze strany EU. Podobní pachatelé počínaje dnešním dnem už budou soudně trestání v souladu s obecně přijatou jednotnou legislativou platnou pro všechny státy EU.

Zdroj: consilium.europa.eu