Plán Ukrajina za 50 miliard eur z Evropské unie. Cíl je obnovit a posílit hospodářský růst na Ukrajině během následujících 4 let

Přidat na Seznam.cz

Ukrajinský Forbes zveřejnil detaily vládního „Plánu Ukrajina, který má být financován 50 miliardami eur z Evropské unie v období 2024–2027. Náměstek ministra hospodářství Oleksij Sobolev o tom informoval ve svém sloupku pro Evropský parlament.

Připravovaný plán nazvaný Plán Ukrajina má za cíl obnovit a posílit hospodářský růst na Ukrajině během následujících 4 let. Bude obsahovat šest klíčových oblastí, včetně strategií pro financování a reformy, které pomohou rozvíjet důležitá ekonomická odvětví.

Finanční podpora bude ale poskytnuta na základě dosažení určených cílů. Také bude pravidelně každé čtvrtletí kontrolována a hodnocena Evropskou komisí, aby se zajistilo, že plní svůj účel, informuje také ukrajinský deník Pravda.

Rozvojové strategie pro jednotlivá ekonomická odvětví budou sestaveny na základě návrhů firem a sdružení. Projekty, které mají pozitivní dopad na ekonomiku a dosahují hodnoty minimálně jednoho milionu dolarů, budou mít přednost.

Plán je zaměřený na tři hlavní cíle: rychlá obnova, přilákání investic ze soukromého sektoru a podpora regionálního rozvoje. Podstatnými kroky jsou také reformy veřejné správy, zlepšení právního státu a boj proti korupci.

Plán také zahrnuje technickou pomoc pro posílení schopnosti a fungování institucí. Očekává se, že návrh bude dokončen a představen vládě k posouzení během září a října. Schválení plánu budou záviset na verdiktu Evropského parlamentu. Vládní týmy budou pracovat na konkrétních reformách, které povedou ke zlepšení podmínek v hospodářském sektoru.

Zdroj: epravda.com.ua, forbes.ua