Hlavní žalobce Mezinárodního trestního soudu Khan: Chceme nově stíhat i kybernetické válečné zločiny

Přidat na Seznam.cz

Karim Khan – hlavní žalobce Mezinárodního trestního soudu (ICC) se sídlem v Haagu – prohlásil, že jeho úřad bude nově vyšetřovat a stíhat i „válečné zločiny“ spáchané v kyberprostoru, které porušují Římský statut. Jeho prohlášení přichází poté, co Joe Biden povolil americké státní administrativě, aby začala s ICC sdílet důkazy o údajných ruských válečných zločinech spáchaných na Ukrajině, píše Libertarian Institute.

Khan, britský právník a v pořadí teprve třetí hlavní žalobce ICC, vysvětluje rozhodnutí soudu tím, že „kybernetická válka se neodehrává v nějakém abstraktním vzduchoprázdnu. Má hluboký dopad na životy lidí… Pokusy ovlivnit kritickou infrastrukturu, jako jsou zdravotnická zařízení nebo řídicí systémy ve výrobě energie, mohou mít okamžité následky pro vysoké počty lidí, zejména ty nejzranitelnější.“

Podle něj za určitých okolností, pokud je případ dostatečně závažný, může chování v kyberprostoru představovat „válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, genocidu a/nebo zločin agrese“. Své podrobné zdůvodnění zveřejnil v článku pro portál Digital Frontlines.

Soudci ICC jsou si prý vědomi zneužívání internetu k šíření nenávistných projevů a dezinformací, které mohou napomáhat nebo dokonce přímo navádět k páchání zvěrstev. Navrhuje také, aby ICC mohl stíhat lidi i za únik důvěrných informací, protože dezinformace, ničení, pozměňování dat a únik důvěrných informací může bránit výkonu spravedlnosti ze strany ICC a takové aktivity mohou tudíž představovat zločiny trestané tímto soudem.

Úmyslné poškozování civilistů může být provedeno kybernetickými prostředky způsobem, který lze kvalifikovat jako útok, jenž porušuje principy Římského statutu, podle kterého válčící strany musejí rozlišovat mezi vojenskými cíli a civilisty. Rusko, Ukrajina ani Spojené státy nejsou smluvními stranami Římského statutu.

Zdroj: Libertarian Institute, Digital Frontlines, Římský statut, ICC