Český policista v Chorvatsku hrdinou: Zachránil chlapce před utonutím

Přidat na Seznam.cz

Policista z Královehradeckého kraje zažil během nedávné dovolené v Chorvatsku událost, která se mu navždy vryla do paměti. Na pláži byl svědkem dramatického okamžiku, kdy bylo z moře vytáhnuté bezvládné tělo chlapce. Bez váhání okamžitě přiskočil k němu a společně s dalším mužem zahájil resuscitační manévry. Tyto zásahy nakonec vedly k úspěšnému oživení chlapce, jak uvedla Policie České republiky ve svém prohlášení.

Policista popsal, že kolem stálo přibližně patnáct svědků, kteří však pouze bezmocně přihlíželi. Kromě jednoho dalšího muže nikdo z nich nezačal provádět záchranné postupy. Policistovi v tu chvíli okamžitě naskočila reflexní reakce, a to zejména díky jeho zkušenostem z pracovního nasazení. Připomněly se mu situace, ve kterých podobným způsobem jednal. Svou činnost popsal slovy: „Přistoupil jsem k tomu automaticky, v hlavě se mi rozeběhla řada situací, kdy jsem ve službě jednal podobně.“ Tento policista působí v integrovaném operačním středisku Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Délka celé události zůstává nejasná, protože se policista nesoustředil na sledování času. Spolu s ním při oživování asistoval ještě jeden muž, ačkoli byl cizincem. Oba měli společný cíl a efektivně spolupracovali, rozdělili si úkoly potřebné pro poskytování srdeční masáže. V průběhu této doby někdo z přihlížejících zavolal záchranáře.

První úlevu v celém procesu přinesl okamžik, kdy chlapec začal vypouštět vodu a postupně se začal nadechovat. „Ten okamžik si navždy pamatuji, zůstane hluboko v mé paměti. Byl to silný moment, který měl vliv i preventivně na všechny přítomné. Dokonce i děti později projevovaly vůči vodě značný respekt,“ konstatoval poručík Jirmann, který tuto událost popisuje.

Několik dní poté přišla další úleva v podobě zprávy od delegátky cestovní kanceláře, která informovala, že zdravotní stav chlapce se nezhoršil a že je v pořádku.

Tato událost ukazuje, jak významné mohou být rychlé a cílené akce v situacích ohrožujících životy, a také zdůrazňuje důležitost první pomoci a záchranných dovedností ve veřejnosti.

Zdroj: Policie České republiky