Rumunsko a Bulharsko dnes oficiálně vstoupily do Schengenu

Přidat na Seznam.cz

Dne 31. března se Bulharsko a Rumunsko staly členy Schengenu. V obou členských státech platí schengenská pravidla včetně vydávání schengenských víz. Také jsou zrušeny kontroly na vnitřních vzdušných a námořních hranicích, informují Evropská komise nebo deník Euronews.

Komise tento úspěch, který navazuje na historické rozhodnutí Rady z prosince 2023, velmi vítá. Vstup těchto dvou členských států do Schengenu zatraktivní společný prostor tím, že výrazně rozšíří největší společný prostor na světě bez kontrol na vnitřních hranicích.

Od prosince loňského roku přijaly oba členské státy veškerá nezbytná opatření k zajištění hladkého uplatňování schengenských pravidel od 31. března 2024. Rámce spolupráce, které Komise společně s Bulharskem a Rumunskem zahájila letos v březnu, navazují na úspěšné provádění pilotních projektů pro rychlé azylové a návratové řízení.

Členství je však částečné, protože pozemní kontroly budou probíhat i nadále, a to kvůli rakouskému vetu. Rakousko se totiž obává většího počtu žadatelů o azyl.

Vstupu do Schengenu se dočkaly po 13 letech čekání

Již v roce 2011 Komise ve zprávách o schengenském hodnocení potvrdila, že Bulharsko a Rumunsko splnily všechny požadavky, aby se mohly stát plnohodnotnou součástí schengenského prostoru. Komise tento proces aktivně podporovala.

Schengenský prostor bez kontrol na vnitřních hranicích je jedním z nejcennějších výdobytků občanů EU. To, co začalo v roce 1985 jako mezivládní projekt pěti členských států – Belgie, Francie, Německa, Lucemburska a Nizozemska – se postupně rozšířilo a dnes je z něj největší prostor volného pohybu na světě. Kromě usnadnění volného pohybu osob bez kontrol na vnitřních hranicích Schengen významně prospívá evropskému hospodářství.

Zdroj: Evropská komise, Euronews